ข่าวประชาสัมพันธ์

ECTI-CARD 2018

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

Read More

เรื่องแจ้งให้นักวิจัยเข้าปรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2561 (วช.61)

Read More

สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติประจำปี1/2560

Read More
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

บรรยากาศ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน

Read More
ทำดอกไม้จันทร์

เชิญชวนคณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน

Read More
ประกันคณะฯ1-2560

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

Read More

กำหนดจัดงาน OPEN HOUSE เปิดบ้านวิทยาศาสตร์ แสนอบอุ่น

Read More
พิธีไหว้ครู2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
ไหว้ครู

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Read More
โครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา กลุ่มชีววิทยา

Read More
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวด โครงการวิจัย “SHOW & SHARC 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

Read More
ประกาศผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้-คณิตศาสตร์-เคมี-ชีววิทยาและฟิสิกส์

ประกาศผลการแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More
ยินดีต้อนรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

Read More
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 1/2560

สถานที่พบอาจารย์ที่ปรึกษา (HOME ROOM) ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

Read More

วิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

Read More
asen-2017

ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมวันอาเซ๊ยน “ASEAN 2017”

Read More
ลงทะเบียนออนไลน์1/2560

กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ปีการศึกษา 1/2560

Read More
อัญเชิญตราพระราชลัญจกร

กำหนดการ “พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรปีที่ ๕” วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More
ออกรายการ จันทร์นี้ที่ราชภัฎ FM 101.75 MHz

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา ออกรายการจันทร์นี้ที่ราชภัฎ 101.75 เมกะเฮิรตซ์

Read More

ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์

Read More
OPEN HOUSE 2018

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561 OPEN HOUSE 2018

Read More
การตรวจประเมินระดับคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับการตรวจการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะฯ

Read More
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรการเข้าร่วมสอบแข่งขันการแข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

Read More
Prachum_samun5-2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560

Read More
prachum_samansci01

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560

Read More
แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ แข่งขันสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยาและฟิสิกส์

Read More
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2560

Read More
โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเรื่อง โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา

Read More
โครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมโครงการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

Read More
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560

Read More
สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวด “สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว” ระดับนักศึกษาภายในกิจกรรม “Show & Share 2017 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว”

Read More
อบรมภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ภาวะผู้นำและทักษะการประสานงานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560”

Read More
สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

คณะวิทยาศาสตร์สรรหาหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร

Read More
วิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมเรื่องวิชาแกนของหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์

Read More
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Read More
การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านการสอน”

Read More
การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา”

Read More
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ

Read More
กิจกรรมปลูกป่า

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์บริการการศึกษาหนองขวาง

Read More
วันวิสาขบูชา

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา

Read More
ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

Read More
เลือกตั้งประธานคณะวิทย์ฯ

ผลการเลือกประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติปีการศึกษา 2560

Read More
แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

Read More
โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

Read More
ข้าราชการดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559

Read More
ประชุมสมัยสามัญ

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 2/2560

Read More

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

Read More

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2560

เครื่องบินพลังยาง

แข่งขันเครื่องบินพลังยาง “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

Read More
การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว

การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว (BRU Line Tracking Robot Contest 2017)

Read More
ภาพกิจกรรมค่ายชีววิทยา

กิจกรรมค่ายชีววิทยา “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560”

Read More
ค่ายเคมี

ค่ายเคมี

Read More
กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ

แข่งขันวาดภาพในจินตนาการ

Read More
ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

การอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

Read More
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทย์ปี60

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมเชิดชูบิดา แห่งวิทยาศาสตร์ไทย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ภาพบรรยากาศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

Read More
ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Read More
อบรมค่ายฟิสิกส์

อบรมค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

Read More
ค่ายคณิตศาสตร์

ค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย

Read More
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

Read More
science_bru2017    

 

หลักสูตรที่เปิดสอน
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ)

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เคมี
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คณิตศาสตร์
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ชีววิทยา
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา
 7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร
 8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
 10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สถิติประยุกต์
 11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน

  

++++++++++++ แนะนำสาขา+++++++++++++++

เคมี

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักเคมีในองค์กรภาครัฐและเอกชน
– กองพิสูจน์หลักฐาน
– อุตสาหกรรมผลิตเครื่องสำอาง ยา ยาง พลาสติก โรงกลั่นน้ำมัน

ชีวะ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาห้องปฏิบัติการ
– พนักงานกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มงานตรวจสอบสายพันธ์ุทางนิติวิทยาศาสตร์
 

การอาหาร

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
– ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุุณภาพ
– กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
 

สาธารณสุขชุมชน

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักชาการสาธารณสุข
– นักวิชาการสุขาภิบาล
– เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
 

สถิติ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักชาการสถิติ
– นักวิเคราะห์และวางแผน
– เจ้าหน้าที่สถิติประจำหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
 

คณิต

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักวิจัย
– นักวิเคราะห์ระบบด้านคณิตศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ บริษัทเอกชน

วิทยาการคอมฯ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– โปรแกรมเมอร์
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– ผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต
 

สิ่งทอ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– อุตสาหกรรมผลิตเส้นด้าย ทอผ้า ฝอกย้อม
– ตกแต่งผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
– ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ
– ที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– นักพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน

การกีฬา

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักวิทยาศาสตร์การกีฬาขององค์กรกีฬา
– ผู้สอนกีฬา
– นักส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล
 

สิ่งแวดล้อม

แนวทางในการประกอบอาชีพ
– นักวิชาการกระทรวงวิทยาศาสตร์,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,
โรงงานอุตสาหกรรม
– การจัดทำ ISO
 

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ || แนะนำสาขาวิชา

ข่าวสารด้านวิชาการ

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนางรอง

Read More
คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

คณะวิทยาศาสตร์ บริการวิชาการสู่เยาวชน อบรมโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์

Read More
การพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ อบรม โครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Read More
ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนลำปลายมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ อบรมเสริมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปลายมาศ

Read More
อบรมทักษะทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

Read More
ประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ“ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ”

Read More
เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) โรงเรียนสตึก

Read More
MOUโรงเรียนสตึก

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จับมือ โรงเรียนสตึกและโรงเรียนพุทไธสง ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

Read More
MOU โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

มรภ.บร จับมือ โรงเรียนพยัคภูมิวิทยาคาร ลงนามบันทึกข้อตกลงเครือข่ายโครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

Read More

ข่าวสารงานวิจัย

ECTI-CARD 2018

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ECTI-CARD 2018 ครั้งที่10

Read More

ขอแจ้งยุติการดำเนินโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ

Read More

โครงการบริหารจัดการการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย (การพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยตามแบบบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของแหล่งเงินทุนในปีงบประมาณ 2562)

Read More
โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

Read More
การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการจัดการเรียนรู้ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ด้านวิจัย”

Read More
เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

Read More
คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนบทความวิชาการ และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”

Read More
PDF

ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยครั้งที่ 1/2560

Read More

วีดีโอแนะนำ

VTR แนะนำคณะฯ
เพลงเกี่ยวกับ ราชภัฏ
   
 
กิจกรรมร่วมกับมรภ.บร
     
งานวิจัย มรภ.บร
     
ดาว-เดือน-ดาวเทียม
        
 กองเชียร์
   

เรื่องล่าสุด

วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี