ข่าวประชาสัมพันธ์ (ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน)

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันราชภัฏ”

... read more

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันราชภัฏ”

... read more

science_star_award

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมอาหาร พร้อมโล่และเกียรติบัตร และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ขวัญใจฟู๊ดไซน์สัมพันธ์ครั้งที่ 5

... read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

... read more

WSHevidencesynthesis

ขอเรียนเชิญเข้าร่วม Workshop on evidence synthesis for decision making

... read more

biotec

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง Precision farming for water-use efficiency: Model-aided irrigation scheduling for cassava yield improvement

... read more

ข่าวบริการวิชาการ (ข่าวสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ)

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์จัดค่ายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Read More
news_nac2018

งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference: NAC2018)

Read More
แนะแนวการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

Read More
PR_science2018

คณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ณ โรงเรียนพุทไธสง

Read More

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read More
อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์

มรภ.บุรีรัมย์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตึก

Read More

ข่าวสารวิจัย (ข่าวทุนวิจัยและข่าวสารเกี่ยวกับวิจัย)

rdi_science

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ ตำรา หนังสือ และการนำเสนอผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการในเกณฑ์ใหม่”

Read More

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6”

Read More
mascot

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานโครงการ NIDA mascot Name Contest

Read More
astc_2018

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 หน่วยงาน 7สถาบัน ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ (The 6th ASTC 2018)

Read More
life_science

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกงานวิจัยและเทคโนโลยีชีวภาพด้านชีววิทยาศาสตร์ (Life Science)

Read More

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

Read More

ภาพกิจกรรม

วิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี

 สุภาพร

สายตรงคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์

 

วารสารฉบับล่าสุด

outside_scijournal

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
  (กรกฏาคม-ธันวาคม 2560)

งานวิจัยและพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานบริการวิชาการ
งานพัฒนานักศึกษา
student_loan
 
e-document
student
download
memorandum