ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

การอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

การอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม

กิจกรรมการอบรมทำผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสิ่งทอ (อาคาร16) คณะวิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้