ข่าวประชาสัมพันธ์

Gisbru

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพนักศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพนักศึกษา

สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพนักศึกษา ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ดูรายละเอียด >

http://www.gi.bru.ac.th/การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ/

แชร์ข่าวนี้