ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” และ “การปฏิบัติอย่างถูกหลักสภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล”

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” และ “การปฏิบัติอย่างถูกหลักสภาวะตามนโยบาย 6 อ สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบล” ณ ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 9 และ 10 เมษายน พ.ศ.2564

แชร์ข่าวนี้