ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ที่นี่
แบบประเมินความคิดเห็น ที่นี่
รับชมการถ่ายทอดสด ที่นี่

 

 

แชร์ข่าวนี้