ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ประจำปี พ.ศ. 2563ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดกำหนดการ

เวลา 08.30-09.00 น. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกันที่บริเวณพิธี  ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง
เวลา 09.15 น. ประธาน (รักษาราชการแทน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)ในพิธี มาถึงบริเวณพิธี  
  บรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
  อธิการบดี  ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณบดี หัวหน้าภาควิชา  หัวหน้าสาขาวิชา และนักศึกษาในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์วางพานพุ่ม  
  ประธานถวายเครื่องราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์  และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  
  ประธานอ่านคำถวายราชสดุดี  
  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
  ประธานในพิธี  และแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกัน  

ดาวน์โหลด :

กำหนดการพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สอบถามเพิ่มเติม :

สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โทร. 044 611221 ต่อ 6001, 6002 หรือ 08 5104 7767

WWW.Science.bru.ac.th, E-mail : Sciencebru@hotmail.com

แชร์ข่าวนี้