ข่าวประชาสัมพันธ์

asen-2017

ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมวันอาเซ๊ยน “ASEAN 2017”

ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการกิจกรรมวันอาเซ๊ยน “ASEAN 2017” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 ซึ่งประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเรื่องข้าวอาเซียน และจัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากข้าวเป็นภาษาอังกฤษการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

แชร์ข่าวนี้