ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ พัฒนามหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณชั้นต่างๆ ของอาคาร 5, 7, 12, 16 และ 22

แชร์ข่าวนี้