ข่าวประชาสัมพันธ์

ไหว้ครู

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเชิญ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.20-11.50 น. ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ ได้ถูกจัดให้ร่วมพิธีในรอบที่ ๒ พร้อมกับคณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กำหนดการ

กำหนดการไหว้ครู2560

แชร์ข่าวนี้