ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์

แชร์ข่าวนี้