คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรพนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีมอบดอกดารารัตน์