คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าว “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2”