ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561

คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 4/2561
ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธาน

แชร์ข่าวนี้