คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมงาน "ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์"