คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาในงาน Pb Open House 2018