ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้ท่านอธิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรไว้ใช้ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคCovid 19 โดยได้วางไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ และ สสว. ผู้สนใจสามารถนำบรรจุภัณฑ์ มาเติม ได้

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดยผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตรคณบดี อาจารย์มณีนุช ให้ศิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์วิริญรัชญ์ สื่อออก หัวหน้าสาขาวิชาเคมี ได้ผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ มอบให้ท่านอธิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรไว้ใช้ สำหรับป้องกันการติดเชื้อโรคCovid 19 โดยได้วางไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ และ สสว. ผู้สนใจสามารถนำบรรจุภัณฑ์ มาเติม ได้

แชร์ข่าวนี้