ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กำหนดการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2561 วันที่21-24 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

แชร์ข่าวนี้