ข่าวประชาสัมพันธ์

SCIENCE

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ประจำปี 2561 ในวันที่21-24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเข้าร่วมกิจกรรม โทร. 02 577 9976 / 02 577 9999 ต่อ 2123 
ติดตามข้อมูลได้ที่ที่เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th/ 

ขั้นตอนการจองเข้าร่วมกิจกรรม

แชร์ข่าวนี้