งานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

งานพัฒนานักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

pr_student2561

แจ้งกำหนดการเรื่อง อธิการบดีและผู้บริหารพบนักศึกษา ชั้นปีที่ 2,3 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์

Read More

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม ประกวดสื่อสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต

Read More
Stu_science

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

Read More

กำหนดสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยี

Read More
Lady_2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น (เนื่องในงานสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๑)

Read More
SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017

ภาพกิจกรรม การประกวดมาร์ช ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์ “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

Read More
science_allstar

คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประกวดมาร์ช ดาว-เดือน “SCIENCE ALL STARS CHALLENGE 2017”

Read More
soldier60-1

แจ้งขอผ่อนผันการตวจเลือกทหารฯ ประจำปีการศึกษา 2560

Read More

ภาพกิจกรรมจิตอาสา

เรื่องล่าสุด