ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์  ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560ณ บริเวณอาคาร12 (คณะวิทยาศาสตร์) และอาคาร 7 วันที่ 14 มกราคม 2560  โดยภายในงานประกอบด้วยซุ้มของแต่ละสาขาจำนวน 12 สาขาได้แก่

 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาชีววิทยา
 4. สาขาวิชาฟิสิกส์
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 7. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
 10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 11. สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 12. สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

โดยแบ่งเป็นกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวันเด็ก  เกมส์เหยียบลูกโป่ง แสดงความสามารถในการเต้น และแจกของรางวัล  ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมเล่นเกมส์กันอย่างคับคั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

 

แชร์ข่าวนี้