ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House 2021)

งานเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (Open House 2021) 27-30 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง

แชร์ข่าวนี้