ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงภาระงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชี้แจงภาระงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ พื้นที่ตำบลสตึก อำเภอสตึก, พื้นที่ ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช และพื้นที่ตำบลทุ่งวัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมทานตะวัน

แชร์ข่าวนี้