ติดต่อเรา

หน้าตึก 12
  • ที่อยู่: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ 31000
  • โทรศัพท์: 044 611221 ต่อ 6001 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 085 104 7767
  • อีเมลล์: Sciencebru@hotmail.com
  • เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ / 8.00-16.30