ข่าวประชาสัมพันธ์

ถวายเทียนพรรษา

ขอเชิญ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดอิสาณ

ขอเชิญ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดอิสาณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ณ วัดอสาณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.  และตั้งต้นเทียน ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.30 น.

แชร์ข่าวนี้