ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนนางรอง 21 ธันวาคม 2563

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักเรียนห้องเรียนกีฬา โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพฯ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความชำนาญในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

อ่านข่าวกิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ได้ที่ http://science.bru.ac.th/ข่าวประชาสัมพันธ์/

แชร์ข่าวนี้