ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันราชภัฏ”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน “วันราชภัฏ” ณ ถนนหน้าที่ประดิษฐานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

แชร์ข่าวนี้