ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

                         คณะวิทยาศาสตร์ทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ                           นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60

อาจารย์นพพล เชาวนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 60 ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปี 1 ทุกสาขาวิชาจำนวน 11 สาขาวิชา จำนวน 600 คน  ณ อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งพร้องทั้งให้ศีลให้พรแด่คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่คู่คนไทยและให้บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

แชร์ข่าวนี้