ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์​ เรื่อง​ ผลการพิจารณาผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564

แชร์ข่าวนี้