ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

จำนวนผู้เข้าชม 755 views

คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาคณาจารย์ด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณนิศาชล ศศานนท์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาและศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการสร้าง Innovation Ecosystem ในมหาวิทยาลัย ทรัพย์สินทางปัญญากับงานวิจัย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตร แนะแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตร ให้คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจทางการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางการจดสิทธิบัตรเพื่อโอกาสทางธุรกิจ ให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่เกิดขึ้นและสามารถจดสิทธิบัตรได้ โดยคณาจารย์อบรมทั้งสิ้น 50 คน

 ภาพกิจกรรม : 
[IMG-Gal id=11756]

แชร์ข่าวนี้