ข่าวประชาสัมพันธ์

Stu_science

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา


*** หมายเหตุ *** สาขาที่ออกฝึกงานในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้แก่
       – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
       – สาขาวิชาเคมี
       – สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
       – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
       – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
       – สาขาวิชาชีววิทยา
       – สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

 

 

แชร์ข่าวนี้