ข่าวประชาสัมพันธ์

ragaphuk

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ (เรื่องการรับชุดครุยและการติดต่อรับตั๋วขึ้นรถ)

ประชาสัมพันธ์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์
(เรื่องการรับชุดครุยและการติดต่อรับตั๋วขึ้นรถ)

รายละเอียดแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  ตามเอกสารแนบ 
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับชุดครุยของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2560

2. ที่นั่งบัณฑิต รถรับส่งงานรับปริญญา 17-19 มีนาคม 2561 (รับรอบที่ 2)


แชร์ข่าวนี้