ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ให้แก่นักศึกษาใหม่ ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน
กฎระเบียบข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆตลอดจนการดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย
และเพื่อสร้างสรรค์คุณธรรมจริยธรรมในหมู่นักศึกษา ให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่

แชร์ข่าวนี้