ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดีที่17 สิงหาคม 2560  ณ อาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

แชร์ข่าวนี้