ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนค่าวัสดุในการเผยแพร่งานวิจัยและการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

http://science.bru.ac.th/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศการให้ทุนค่าวัสดุ2563.pdf

แชร์ข่าวนี้