ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2563

*ให้ครูนำบัตรประจำตัวข้าราชการและนักเรียนทุกคนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

*ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมต้น โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และโรงเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรุณาติดต่อ ดร.ทิพวัลย์ แสนคำ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เพื่อยืนยันทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ : sciencebru@hotmail.com หรือ 085-104-7767

แชร์ข่าวนี้