ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๔ : University in Disruptive Era

 

“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๑๔ : University in Disruptive Era
1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการสมัครและส่งผลงาน
– ลงทะเบียนและส่งผลงาน
   ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
– ลงทะเบียนและเข้าร่วมชมงาน
   ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

eMail: nrc@nu.ac.th
เบอร์โทร: 05-596-8641
Line: @vzp7228m
website: http://conference.nu.ac.th/nrc14

แชร์ข่าวนี้