ข่าวประชาสัมพันธ์

Prachum_samun5-2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ 5/2560 นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม  ณ ห้องปฏิบัติการสอนเพื่อความเป็นเลิศ  (อาคาร 12 )  วันที่22 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารงานต่างๆและรายละเอียดการปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ เช่น การบริจาคทุนและการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้