ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่๓/๒๕๖๑

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ สมัยสามัญครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมดาวเรือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อาคาร ๑๒ ชั้น ๑) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม :: 

[IMG-Gal id=12348]

แชร์ข่าวนี้