ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน (ห้อง ๑๒๑๐๒ อาคาร ๑๒ ชั้น ๑) ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[IMG-Gal id=11218]

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้