ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมตรวจครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมตรวจครุภัณฑ์ ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น.

แชร์ข่าวนี้