ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประชุมหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้องประชุมดาวเรือง อาคาร 12 วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

แชร์ข่าวนี้