ข่าวประชาสัมพันธ์

IDI_SCIENCE2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”

จำนวนผู้เข้าชม 790 views

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ สู่เส้นทางการจดลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร”  โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิศาชล ศศานนท์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา) เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการ ในวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน อาคาร ๑๒ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

*** ติดต่อสอบถาม : อาจารย์ ดร.สราวุธ  แก้วศรี (๐๘๗-๘๕๓๙๙๐๒)***

 

 

 

แชร์ข่าวนี้