ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ตักบาตร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา พิธีตักบาตร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2561

 

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 67 รูป ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต

 

แชร์ข่าวนี้