ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู2560

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร ยังได้รับเกียรติในการเป็นผู้รับมอบพานไหว้ครูของนักศึกษา และยังได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 167,500  บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

แชร์ข่าวนี้