ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2564 “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค”

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ในวันที่ 18-20 สิงหาคม  2564 ที่ผ่านมา ภายใต้หัวข้อ “เรียน-เล่น-งาน-อาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมภูมิภาค” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วม ขอเชิญชมภาพการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และบรรยากาศในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้