ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 12 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการพูดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ประเภททีม เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563  

แชร์ข่าวนี้