ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม เนื่องในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 13 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันเกมส์ SUDOKU การแข่งขันรถวิ่งตามเส้นจับความเร็ว ค่ายอบรมการทำผ้าบาติและผ้ามัดย้อม ค่ายคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ค่ายเคมีในชีวิตประจำวัน ค่ายไบโอคิดส์ ค่ายฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563  

แชร์ข่าวนี้