ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

       ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

       ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์กิตติศักดิ์ นามวิชา รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์วันที่ 9 เมษายน 2560 ณ สุชาดารีสอร์ท อำเภอวังน่ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แชร์ข่าวนี้