ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

รับน้อง สร้างสรรค์ กับ “3 ให้ 4 ห้าม”

รับน้อง สร้างสรรค์ กับ “3 ให้ 4 ห้าม”

รับน้อง สร้างสรรค์ กับ “3 ให้ 4ห้าม”
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนด ด้วยนะครับพี่ๆ STAFF

แชร์ข่าวนี้