ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

 

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560” เพื่อเข้าสู่กระบวนการวิจัยและนำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

โครงการ “นำเสนอรายงานปิดโครงการวิจัย ตามประกาศครั้งที่ 2/2560”

แชร์ข่าวนี้